Bli med på innsiden av Lade Gård

Handel: Årsresultatet for 2014 viser at Reitangruppen er mer solid enn noen gang.

PS. Videoen er produsert av Reitangruppen

Årsresultatet for 2014 viser at Reitangruppen er mer solid enn noen gang.

Totalomsetningen ble NOK 82 mrd., en økning på NOK 5 mrd. fra 2013. De siste ti årene har Reitangruppen hatt en tredobling av driftsresultat.

Reitangruppens aktivitet i syv land spenner seg fra drivstoff og smøreoljeprodukter, kiosk og dagligvare til eiendom.

– Effektive strukturer og god systemdrift gir oss enorm kraft i et krevende marked. Kraften vår bruker vi til å trygge 36 611 arbeidsplasser i Norden og Baltikum. I 2014 investerte vi i våre medarbeidere ved å gjennomføre ulike kunnskaps- og kulturbyggende aktiviteter. Vi elsker å «ta av» når vi har gode bragder å vise til. Råskapen vår ligger i systemdriften og vårt sterke fokus på det vi driver med hver dag hele året, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.

Mer solid enn noensinne

Kontantstrøm fra drift i 2014 ble NOK 4,0 mrd. og driftsresultatet ble NOK 2,9 mrd. Resultat før skatt ble NOK 2,4 mrd.

Resultatutviklingen er påvirket av gevinst ved salg av aksjer i SpareBank 1 SMN på NOK 191 mill. i 2013 og verdireduksjon på beholdning av oljeprodukter med NOK 198 mill. i 2014.

Utbytte fra Axfood AB ble SEK 123 mill. og investeringen har i 2014 hatt en verdistigning på NOK 1,2 mrd. Verdiendringen føres mot egenkapital over utvidet resultat og inngår ikke i ordinært resultat.

Det er i 2014 investert mer enn NOK 1,2 mrd. i butikker, stasjoner, logistikk og industri. Samlet for de siste ti årene har Reitangruppen investert NOK 15 mrd. i handelsvirksomheten. I tillegg er det gjort betydelige investeringer i eiendom i perioden. Bokført egenkapital ved utgangen av 2014 er NOK 16,4 mrd. tilsvarende 46 prosent.

– Alle fire forretningsområdene har prestert godt i året som har gått, og alle har en god utvikling i underliggende drift. I 2014 har vi fortsatt å prioritere investeringer for langsiktig verdiskapning, samtidig som vi har redusert gjelden med 1,2 milliarder kroner. Vi går ut av 2014 med lavere gjeld og en styrket egenkapital. Reitangruppen har aldri vært bedre rustet til å ta del i mulighetene fremover, sier finansdirektør Kristin Genton.

.

– Å se at vi i 2014 presterer enda bedre på underliggende drift, imponerer meg. Laget vårt består av dyktige kjøpmenn og medarbeidere som vil lykkes sammen med oss. Vi er mer solid enn noen gang og kan derfor sette inn et ekstra gir i de slagene som er viktig for oss å vinne, sier Colonialmajoren.

Effektivitet og lave kostnader gir resultater for REMA 1000 i 2014

Året som gikk var preget av sterk konkurranse i dagligvarebransjen, men REMA 1000 fortsetter med god vekst i Norge og Danmark, både når det gjelder omsetning og markedsandeler. Totalomsetningen i 2014 ble NOK 58 mrd., butikkomsetningen ble NOK 49,7 mrd., en EBITDA på NOK2 367 mill. og et driftsresultat på NOK 1 835 mill.

– Vårt sterke fokus på effektiv drift og lave kostnader bidrar til gode resultater i 2014. Med en butikkomsetning på 49,7 milliarder og vekst på 7,6 prosent for REMA 1000 totalt, ville mange vært fornøyd. Det er også vi, men bare en veldig kort stund. Vi skal videre fremover, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.
REMA 1000 er den største butikkjeden i Norge og hadde i 2014 23,7 prosent av markedet. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 10,4 prosent. 2014 var også det året da den første REMA 1000-butikken rundet 200 millioner kroner i omsetning.

Fjoråret bød på gode omdømmeresultater. REMA 1000 Danmark ble kåret til danskenes foretrukne dagligvarekjede, og til Danmarks mest innovative kjede, både av konkurrenter og av leverandører. REMA 1000 er den mest populære dagligvarekjeden i Norge viser resultatene fra omdømmeanalysen RepTrak Norge 2014. REMA 1000 er også den merkevaren i Norge, på tvers av alle merkevarer, som har fått mest positiv oppmerksomhet i løpet av 2014, ifølge YouGov BrandIndex Rankings

Reitan Convenience

Reitan Convenience er markedsleder innen convenience i syv land i Norden og Baltikum. Selskapet hadde en positiv utvikling i både omsetning og driftsresultat i 2014, samt god sammenlignbar vekst i sine kjeder. Fjoråret endte med en totalomsetning på NOK 14,8 mrd., EBITDA på NOK 796 mill. og et driftsresultat på NOK 410 mill.
– 2014 var et godt år for Reitan Convenience, med en meget god utvikling i den underliggende driften og organisk vekst for første gang på mange år. Vi har fokusert på å rendyrke og styrke våre merkevarer, og jobbet kontinuerlig med å løfte kvaliteten på sortiment, service og lokaler. I 2015 vil vi ytterligere styrke denne satsningen, spesielt innen kvalitetsmat og -drikke til folk på farten, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Uno-X Gruppen presterte godt også i 2014

Uno-X Gruppen ble etablert som forretningsområde i Reitangruppen i 2009, og består av flere rendyrkede selskaper for salg av drivstoff og smøreoljer i Norge og Danmark. Omsetningen i 2014 ble NOK 11,5 mrd., en EBITDA på NOK 560 mill. og et driftsresultat på NOK 421 mill.

– Vår sterke verdidrevne prestasjonskultur, med dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, har også i 2014 skapt solide resultater, sier administrerende direktør for Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

Reitan Eiendom

Eiendomsvirksomheten hadde god vekst i leieinntekter og underliggende verdiskaping i 2014. Driftsinntektene i 2014 ble NOK 413 mill. EBITDA ble NOK 425 mill. Driftsresultatet ble NOK 407 mill.

– Reitan Eiendom har over tid hatt en jevn og god verdiutvikling på sine prosjekter og investeringer. Netto gevinster og verdiendringer for 2014 er 51 millioner mens det utgjorde 179 millioner i 2013.

I tillegg har tilknyttede selskap hatt gode resultater og salgsgevinster også i 2014, sier administrerende direktør Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom kjøpte i høst Britannia Hotell sammen med Olav Thon.

– Dette er et praktbygg i Trondheim sentrum som vi lenge har hatt et sterkt ønske om å eie. Nå kan vi sammen løfte Britannia til å bli det prestisjehotellet vi mener en by som Trondheim må ha, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2014 eiendom for over NOK 6 milliarder i sin balanse, samt mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

– Når vi i tillegg har god underliggende inntjening og en sterk soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter Høyland. Vi satser videre i Trondheim sentrum, har fått enda større slagkraft i Bergensområdet og satser fremover på prosjekter innen logistikk og byomforming.