Disse gutta har landets farligste og tøffeste yrke

Arbeidsmiljø: Årets Lofot-fiske er i full gang. Farligere på arbeidsplassen er det ikke mulig å ha det.

Fiskeryrket er et av de farligste yrkene man kan velge. Ifølge SINTEF Fiskeri og havbruk, er det ti ganger farligere å være norsk sjarkfisker enn bonde. I perioden 2004 til 2013 omkom 70 fiskere i Norge. Hele 54 prosent var sjarkfiskere. Flest dødsulykker skyldtes forlis eller havari, og fall over bord.Nesten én av fem sjarkfiskere har mangler på redningsdraktene de er lovpålagt å ha om bord, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har så langt i år gjennomført 222 uanmeldte tilsyn på fiskefartøyer. De fant at 17 prosent av de minste båtene enten hadde mangler på redningsdraktene, eller manglet redningsdrakter helt. I 2012 var tallet 20 prosent.

– Det er på de minste fiskebåtene vi finner flest feil og mangler på redningsutstyr. Det er også her de fleste dødsulykkene skjer, sier senioringeniør Karstein Skogheim i Sjøfartsdirektoratet.

Skogheim holder til ved regionskontoret i Svolvær og er med på å gjennomføre tilsyn om bord i fiskebåter.

Alle fiskefartøyer skal ha minst én redningsdrakt for hver person om bord. Draktene trenger jevnlig vedlikehold, og hvis de er eldre enn åtte år, skal de trykkprøves og tetthetsprøves.

– De fleste har redningsdrakt om bord, men mange har ikke en gang pakket den opp. Så går årene, og når de plutselig står i en nødsituasjon, så virker ikke lyset, glidelåsen går ikke igjen, eller de får ikke på seg drakten, sier Skogheim.

– Vi ser en tendens til bedring blant fiskerne de siste årene, men fortsatt er det for mange som ikke tar sikkerhet så alvorlig som vi kunne ønske, sier Skogheim.

Arbeidsdrakt viktigst

Fiskeryrket er et av de farligste yrkene man kan velge. I følge beregninger gjort av SINTEF Fiskeri og havbruk, er det ti ganger farligere å være norsk sjarkfisker enn bonde.

I perioden 2004 til 2013 omkom 70 fiskere i Norge. Hele 54 prosent var sjarkfiskere. Flest dødsulykker skyldtes forlis eller havari, og fall over bord.

– Det er vel og bra å ha redningsdrakt om bord, men den beste sikkerheten er utstyret du har på deg når du arbeider, sier Knut Aasle i Hansen Protection i Moss. Han er avdelingssjef for personlig sikkerhet, i selskapet som er blant verdens ledende produsenter av sikkerhetsutstyr til sjøs.

– Det hjelper ikke mye med oljehyre og redningsvest dersom du faller i vann som er ti grader eller kaldere. Da har man ikke mange minuttene på å overleve, sier Aasle.

Han sier at det de siste fem årene har kommet mange gode arbeidsdrakter for fiskere på markedet. Dette er tørrdrakter som er pustende og som ikke er til hinder i det daglige arbeidet.

– En slik arbeidsdrakt koster en del, men det er en billig livsforsikring, sier Aasle.

Han påpeker at de selger mange slike drakter til arbeid i Nordsjøen og til offshore-selskaper over hele verden. Så langt er det få fiskere som kjøper slike drakter.

Skjønner ikke alvoret

SINTEF Fiskeri og havbruk har forsket på fiskerulykker og årsaksforhold, og forskningsleder Ingunn Marie Holmen støtter synet på riktig arbeidsbekledning.

– Problemet er ikke redningsdrakten i seg selv. Problemet når fiskere forliser er at de ikke rekker å ta den på seg. Det går ofte veldig fort, og de er gjerne ikke klar over at de er i en så farlig situasjon, sier Holmen.

Hun mener arbeidsbekledning med flytemidler er viktig. Det kan være livreddende hvis man plutselig skulle falle over bord.

– I tillegg er selvfølgelig redningsdrakten viktig, men da må den vedlikeholdes jevnlig, og fiskerne må øve på å ta den på seg, og på å hoppe i sjøen med drakten på, sier Holmen.

Så langt i år har fem fiskere omkommet i Norge. Minst tre av dem var over 60 år og døde etter fall over bord.

– Den eldre generasjonen av fiskere henger etter når det gjelder holdninger til sikkerhet på sjøen. De er sta og ser ikke ut til å ta innover seg hvor farlig arbeidsplassen deres kan være, sier Karstein Skogheim i Sjøfartsdirektoratet.

Yngre fiskere har et annet syn på sikkerhet og er mer opptatt av å gjennomføre jevnlige repetisjoner av sikkerhetskurs, og å ha oppdatert redningsutstyr om bord, mener Skogheim.